A Weboldal Adatvédelmi szabályzat az EU általános adatvédelmi rendeletének megfelelően készült.

Frissítve 2024. január 11-én

1. Adatkezelő

 

Teknikum csoport

A Teknikum vállalatcsoport feladata – a jelen irányelvekben leírt célokra és törvényes alapokon – személyes adatok feldolgozása csoportszintű üzleti műveletei során. Ilyen művelet előfordulhat például a következő területeken: marketing, értékesítés, beszerzés, pénzügyek és egyéb adminisztráció, ügyfél- és beszállítói kapcsolatok kezelése, valamint termékek, szolgáltatások és üzleti műveletek elemzése és fejlesztése.

 

Üzleti műveletei során a csoport mindegyik vállalata felelős személyes adatok feldolgozásáért üzleti műveletei során, a jelen irányelvekben leírt célokra és törvényes alapon, és felhasználhatja ugyanezen módon a csoport többi vállalata által gyűjtött adatokat, például a csoport egy vállalata és ügyfelei, valamint beszállítói közötti szerződés végrehajtásakor, vagy ügyfél- és beszállítói kapcsolatai kezelése során.

 

2. Az adatnyilvántartás elérhetősége

 

A fő helyszín elérhetősége:

Nokiankatu 1, 38210 Sastamala, Finnország

Tel. +358 (0)3 51911 (telefonközpont)

E-mail: sales@teknikum.com

 

3. Az adatnyilvántartás elnevezése

 

A Teknikum csoport webhelye és a közösségi média csatornái

 

4. Személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai és céljai

 

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai és céljai a következők:

 

 • Az adatkezelő és egy ügyfélként, alvállalkozóként vagy partnerként tevékenykedő cég (a továbbiakban „Cégek”) közötti szerződés, valamint a szerződés előtti intézkedések végrehajtása, az érintett kérésére.
 • Az adatkezelő jogos érdeke ügyfele, beszállítói és a Cégekkel fennálló egyéb kapcsolatai kezelésével kapcsolatban
 • Az adatkezelő jogos érdeke termékei és szolgáltatásai direkt marketingjében annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjen meglévő és lehetséges jövőbeli vállalati ügyfeleit képviselő személyekkel.
 • Az adatkezelő kötelezettségeinek teljesítése tevékenysége országainak nemzeti törvényei alapján
 • Érintett által adott beleegyezés helyadatok használatára, valamint az adatkezelő online – és mobilszolgáltatása használati szokásaira vonatkozó adatok gyűjtésére sütikkel, hirdetésazonosítókkal vagy hasonló technikai figyelemmel követési módszerekkel, a jelen irányelveknek megfelelő célokra.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a következő célokból dolgozza fel:

 

 • Termékek és szolgáltatások átadása és beszerzése
 • Ügyfélkapcsolatok, beszállítói kapcsolatok, valamint az adatkezelő és a Cégek közöttii egyéb kapcsolatok létesítése, kezelése, fenntartása és fejlesztése
 • Üzleti műveletek, termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése
 • Elégedettségi felmérések és egyéb kommunikáció a Cégek és az adatkezelő közötti kapcsolat alapján
 • Véleménykutatások és piaci felmérések, valamint marketing célú versenyek és más események szervezése
 • Az adatkezelő és partnerei termékeinek direkt marketingje és ilyen marketing műveletek (pl. Hírlevelek) célzott végrehajtása telefon, e-mail, SMS és más elektronikus eszköz felhasználásával.
 • Online és mobil marketing és célcsoportjai
 • Visszaélés, csalás és egyéb bűncselekmények észlelése, megelőzése és vizsgálata
 • A statisztikai adatok összegyűjtése, azok elemzése, megformálása, szegmentálása a fent említett célokra

 

5. A nyilvántartás adattartalma és adattárolási időtartamok

 

A nyilvántartás az ügyfelekről a következő információkat tartalmazhatja

 

– Név

– E-mail cím

– Mobil- vagy más telefonszám

– Szervezet és pozíció

 • A szervezet címe
 • Kapcsolódási napló
 • A közösségi média használatára vonatkozó információk:

 

A közösségi média funkciói (azaz a közösségi média bővítményei), például a LinkedIn vagy a Facebook ’Tetszik’ gombja vagy a tartalom megosztására szolgáló ’Megosztás’ gomb használható az adatkezelő weboldalán. A Facebook közölheti az adatkezelővel azokat a megjegyzéseket és linkeket, amelyeket a felhasználó megosztott a Facebookon az adatkezelő weboldalával kapcsolatban. A Facebook közölheti az adatkezelővel a felhasználó nyilvános profiladatait is, valamint olyan más információkat, amelyeket a felhasználó megoszt az adatkezelő szolgáltatásaival összefüggésben.

A közösségi média bővítményeket biztosító Cégek felelnek az általunk biztosított bővítményekért. A megfelelő adatvédelmi irányelvekre vonatkozó információk a közösségi médiák online szolgáltatásainál találhatók, pl. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy és LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy and Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

A személyes adatok tárolási időtartama megfelel a feldolgozás céljának, az érvényes törvényekkel összhangban.

 

6. A nyilvántartás információinak rendszeres forrásai

 

A nyilvántartáshoz szükséges információkat rendszeresen gyűjtjük maguktól az érintettektől, amikor a weboldalt használják, kapcsolatfelvételi vagy egyéb űrlapot töltenek ki, rendezvényen vesznek részt, illetve személyesen vagy telefonon vagy elektronikus úton felveszik a kapcsolatot az adatkezelővel. Személyes adatok gyűjthetők és frissíthetők nyilvánosan elérhető adatforrásokból is, mint például a vállalati honlapok, a Cégjegyzék és más nyilvános és magánnyilvántartások, valamint a cég- és döntéshozók hasonló nyilvántartásai.

 

7. Adatok rendszeres közzététele

 

Nagy gonddal kiválasztott alvállalkozóink saját maguk is feldolgozhatják az érintettek adatait az általunk adott útmutatással összhangban.

Juuriharja Whistleblowing Service Platform Privacy Policy 

 

8. Adatok továbbítása nem EU tagállamba vagy nem az Európa – Közel-Kelet – Ázsia régió országába

 

A szolgáltatás megvalósítása érdekében alkalmazhatunk EU-n kívüli szolgáltatókat vagy az EU-n kívüli szervereken lévő szoftvert (pl. E-mail küldése a MailChimp szoftverrel). Alapértelmezés szerint csak EU-n belüli szerverrel rendelkező szolgáltatókat veszünk igénybe.

 

9. A nyilvántartás védelmének alapelvei

 

Az adatokat csak olyan egyének használhatják fel, akik munkájuk keretében jogosultak az adatok feldolgozására. Az adatokat lezárt, belépés-ellenőrzéssel védett létesítményekben tárolják. Az elektronikus adatokat tűzfalakkal és a belépési jogosultság kezelésével (személyes felhasználói azonosítók és jelszavak) és egyéb műszaki eszközökkel védik.

 

10. Az érintett hozzáférési joga és egyéb jogai

 

Weboldalunk cookie-kat használ. A weboldalunkra először érkező felhasználónak minden esetben el kell fogadnia vagy meg kell tagadnia a cookie-k használatát a weboldalunkon található felugró banneren keresztül. A szolgáltató a https://cookieinformation.com/.

A sütik a felhasználó számítógépére küldött és ott tárolt kis szöveges fájlok. A sütik nem károsítják a felhasználók számítógépét vagy fájljait. Ne feledjük, a sütik szükségesek lehetnek bizonyos szolgáltatások megfelelő ellátásához.

Weboldalunkon a munkamenethez használt és nyomon követési sütiket használunk. A munkamenethez használt sütiket a böngésző bezárásakor törlik. A látogatói adatok anonimizáltak.

Weboldalunkon külső fél elemző szoftverét alkalmazzuk (Google Analytics, Leadfeeder), amely a nyomon követési sütiket a felhasználó számítógépén tárolja. Ez a süti annak a meghatározására is használható, például, hogy alkalmi vagy visszatérő látogatóról van-e szó.

A felhasználó böngészője jelzi, amikor a nyomon követési süti már a megfelelő tárhelyre került.  Amennyiben egy nyomon követési süti nem észlelhető, a böngészőn új süti tárolására fog sor kerülni. A nyomon követési sütik által generált felhasználói adatokat soha nem fedjük fel kívülálló félnek.

 

A következő adatok gyűjtéséhez használunk sütiket:

 • A felhasználó IP-címe.
 • Idő
 • Felkeresett oldalak
 • Böngésző típusa
 • A hivatkozó weboldal URL-címe, amelyről a felhasználó a Teknikum weboldalára jutott.
 • Az a kiszolgáló, amelyről a felhasználó a Teknikum weboldalára jutott.
 • Az a tartomány, amelyről a felhasználó a Teknikum weboldalára jutott.
 • A sütik a legtöbb böngészőben letilthatók.

 

A Teknikum csak az ügyfél kifejezett kérésére gyűjti az ügyfelek kapcsolattartási adatait (pl. árajánlat adása céljából). A szolgáltatás folyamán az ügyfél közvetlen kapcsolatban van a Teknikum csoport személyzetével, külső fél nem jut információkhoz.