Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Päivitetty 11.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

Teknikum Yhtiöt

Teknikum Yhtiöt vastaa henkilötietojen käsittelystä konsernitason liiketoiminnassa tämän selosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla, esim. markkinointia, myyntiä, hankintaa, talous- ja muuta hallintoa, asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamista, tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan analysointia ja kehittämistä varten.

Kukin konserniyhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä sen omassa liiketoiminnassa tämän selosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla ja voi siinä käyttää tarpeellisia muiden konserniyritysten samoja tarkoituksia varten keräämiä henkilötietoja, esim. konserniyhtiön ja sen asiakkaiden ja toimittajien välisten sopimusten täytäntöönpanemisessa ja niiden välisten suhteiden hoitamisessa.

2. Rekisterin yhteystiedot

Päätoimipaikan yhteystiedot
Teknikum Yhtiöt Oy
Nokiankatu 1, 38210 Sastamala
puh: 03 51911 (vaihde)
sähköposti: sales@teknikum.com

3.Rekisterin nimi
Teknikum Groupin verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat:

 1. rekisterinpitäjän ja sen asiakkaana, alihankkijana tai yhteistyökumppanina olevan yrityksen (jäljempänä ”Yritykset”) välisen sopimuksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 2. rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakas-, toimittaja- ja muita suhteitaan Yritysten kanssa
 3. rekisterinpitäjän oikeutettu etu suoramarkkinoida tuotteitaan ja palvelujaan nykyisten ja potentiaalisten yritysasiakkaiden kontaktihenkilöille
 4. kunkin toimintamaan kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen
 5. rekisteröidyn antama suostumus paikantamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisterinpitäjän verkko- ja mobiilipalvelujen käytöstä evästeiden, mainontatunnisteiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tämän selosteen mukaisiin tarkoituksiin

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja hankkiminen
 • rekisterinpitäjän ja Yritysten välisen asiakas-, toimittaja- tai muun suhteen luominen, hoitaminen, ylläpito, kehittäminen,
 • liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • tyytyväisyystutkimukset ja muu Yritysten ja rekisterinpitäjän väliseen suhteeseen perustuva viestintä
 • mielipide- ja markkinatutkimukset, markkinointikilpailujen ja muiden tapahtumien järjestäminen
 • rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen (ml. uutiskirjeen lähettäminen) puhelimitse, kirjeitse sähköpostilla, tekstiviestillä ja muuten sähköisesti
 • Internet- ja mobiilimainonta ja sen kohdentaminen
 • väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen, PEP-selvitykset
 • analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysaika

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot
– Yhteysloki

– Tietoja sosiaalisen median käytöstä:

Rekisterinpitäjän Internet-sivustolla voi olla käytössä sosiaalisen median toimintoja (eli yhteisöliitännäisiä), kuten esim. LinkedIn tai Facebookin Tykkää-painike tai sisällön jakamiseen tarkoitettu Jaa tämä -painike. Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle tiedot käyttäjän Facebookissa jakamista sivustoa koskevista kommenteista ja linkeistä. Lisäksi Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot sekä muita tietoja, joita Facebookin käyttäjä jakaa rekisterinpitäjän palveluiden kanssa.

Yhteisöliitännäiset ovat niitä tarjoavan yrityksen vastuulla.

Niiden tietosuojakäytäntöihin voi perehtyä niiden omissa palveluissa, esim. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy ja Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen vuoksi ja lain sallimissa puitteissa.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään verkkosivuston käytön yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä muista vastaavista yritys- ja päättäjärekistereistä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käytämme huolellisesti valikoituja alihankkijoita, jotka voivat käsitellä rekisteröityjen tietoja meidän lukuumme antamiemme ohjeiden mukaan.

Juuriharja Whistleblowing Service Platform Privacy Policy 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolell

Palvelun toteuttamiseksi voidaan käyttää palvelun tarjoajia ja ohjelmistoja, jotka sijaitsevat EU:n ulkopuolisilla servereillä (esimerkiksi uutiskirjeen lähetys MailChimp-ohjelmalla).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Tietoja säilytetään lukituissa ja kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurein, käyttöoikeuksien hallinnalla (henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat) ja muilla teknisillä keinoilla.

10. Rekisteröidyn tarkastus ja muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä kantelu henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Edellä mainitut pyynnöt ja kiellot voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen sales@teknikum.com. Kussakin Teknikumin toimintamaassa yhteydenotot voi lähettää myös paikallisiin palvelupisteisiin, katso yhteystiedot täältä.

Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Evästeiden käyttö Teknikumin verkkosivuilla

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Ensimmäistä kertaa verkkosivuille saapuvan käyttäjän on joko hyväksyttävä tai kiellettävä evästeiden käyttö pop-up bannerin kautta. Palvelun tarjoaa https://cookieinformation.com/. Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics, Leadfeeder), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata mm. onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä. Tiedon perusteella kehitämme sivuston yleistä käytettävyyttä.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:
 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Teknikumin verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut Teknikumin verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Teknikumin verkkosivulle