Laatujärjestelmät ja Responsible Care

Kehitämme jatkuvasti tuotantoprosessejamme, henkilöstön tieto-taitoa sekä kehitämme materiaalejamme.

Panostamme erityisesti työturvallisuuteen, virheiden ennaltaehkäisyyn sekä ympäristöystävällisiin toimintamalleihin. Hyvänä referenssinä laatutasostamme voidaan pitää sitä, että toimimme monien kansainvälisten huipputeknologian yritysten toimittajina.

Toimimme dokumentoitujen ja sertifioitujen laatujärjestelmien mukaisesti: Teknikumin Vammalan, Kiikan ja Keravan tehtailla on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaatit. Unkarin tehtaille on lisäksi myönnetty erittäin vaativa ajoneuvoteollisuuden IATF16949:2016 sertifikaatti.

Laatujärjestelmät

Suomi

ISO 9001

Unkari

ISO 9001

IATF 16949

Ympäristöjärjestelmät

Suomi

ISO 14001

Työterveys ja hyvinvointi

Suomi

ISO 45001

Unkari

SMETA (Sedex Members Ethial Trade Audit)
4 Pillar audit (0 poikkeamaa havaittu).

Audit-dokumentin ID: ZAA415922642.
Kirjattu hyvän esimerkin numero: ZAF416812154.
Tarkastus suoritettiin 8.9.2021.

Vastuullisuusraportti

Olemme määritelleet hyvän hallinnoinnin periaatteet hallitukselle ja johtoryhmälle. Olemme myös luoneet osto- ja turvallisuuspolitiikan, joiden soveltamisella varmistamme vastuullisen toiminnan edelleen kehittymiseen. Lisäksi olemme päivittäneet ja yhdenmukaistaneet tasa-arvosuunnitelmaamme niin, että se on yhdenmukainen läpi koko konsernin.

 

Vastuullisuusraportti sisältää mm.
  • Toimintatavat toimittajien ja alihankkijoiden kanssa
  • Vaarallisten materiaalien vähentäminen
  • Tuotteiden elinkaaren pidentäminen
  • Tasa-arvoasiat
  • Henkilöstön hyvinvointi
  • Turvallisuusasiat
  • Ympäristöasioista huolehtimisen

 

Pyydä uusin vastuullisuusraportti myynniltämme.

 

Commitment smaller

logo sustaina

Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen Science Based Targets -aloitteella (SBTi) ja kemianalan Responsible Care –ympäristöohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin ja tunnustetuin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma.

Toteutamme ohjelmaa ottamalla ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassamme mm. asettamalla tavoitteita, jotka saavuttamalla muutamme toimintaamme yhä enemmän ympäristöystävällisemmäksi.

Ota yhteyttä