Laatujärjestelmät ja Responsible Care

Kehitämme jatkuvasti tuotantoprosessejamme, henkilöstön tieto-taitoa sekä kehitämme materiaalejamme.

Panostamme erityisesti työturvallisuuteen, virheiden ennaltaehkäisyyn sekä ympäristöystävällisiin toimintamalleihin. Hyvänä referenssinä laatutasostamme voidaan pitää sitä, että toimimme monien kansainvälisten huipputeknologian yritysten toimittajina.

Toimimme dokumentoitujen ja sertifioitujen laatujärjestelmien mukaisesti: Teknikumin Vammalan, Kiikan ja Keravan tehtailla on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaatit. Vammalan ja Unkarin tehtaille on lisäksi myönnetty erittäin vaativa ajoneuvoteollisuuden IATF16949:2016 sertifikaatti.

rclogoeng tran

Olemme sitoutuneet kemianalan Responsible Care –ympäristöohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin ja tunnustetuin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Toteutamme ohjelmaa ottamalla ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassamme mm. asettamalla tavoitteita, jotka saavuttamalla muutamme toimintaamme yhä enemmän ympäristöystävällisemmäksi.

Mitä sertifikaatit merkitsevät?

Mitä myönnetyt sertifikaatit tarkoittavat ja mitä niiden saamiseksi on tehty?

Miten ne vaikuttavat Teknikumin arkeen?

Lue koonti sertifikaattien merkityksestä Teknikumille täällä.

Quality logos ISO and REACH Made in Finland

Production 1920x1080px

Vastuullisuusraportti

Olemme määritelleet hyvän hallinnoinnin periaatteet hallitukselle ja johtoryhmälle. Olemme myös luoneet osto- ja turvallisuuspolitiikan, joiden soveltamisella varmistamme vastuullisen toiminnan edelleen kehittymiseen. Lisäksi olemme päivittäneet ja yhdenmukaistaneet tasa-arvosuunnitelmaamme niin, että se on yhdenmukainen läpi koko konsernin.

 

Vastuullisuusraportti sisältää mm.
  • Toimintatavat toimittajien ja alihankkijoiden kanssa
  • Vaarallisten materiaalien vähentäminen
  • Tuotteiden elinkaaren pidentäminen
  • Tasa-arvoasiat
  • Henkilöstön hyvinvointi
  • Turvallisuusasiat
  • Ympäristöasioista huolehtimisen