Laatujärjestelmät ja Responsible Care

Kehitämme jatkuvasti tuotantoprosessejamme, henkilöstön tieto-taitoa sekä kehitämme materiaalejamme.

Panostamme erityisesti työturvallisuuteen, virheiden ennaltaehkäisyyn sekä ympäristöystävällisiin toimintamalleihin. Hyvänä referenssinä laatutasostamme voidaan pitää sitä, että toimimme monien kansainvälisten huipputeknologian yritysten toimittajina.

Toimimme dokumentoitujen ja sertifioitujen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien mukaisesti: Teknikumin Vammalan, Kiikan ja Keravan tehtailla on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatit. Unkarin tehtaille on lisäksi myönnetty erittäin vaativa ajoneuvoteollisuuden IATF16949 -sertifikaatti.

Quality logos SBTi REACH Made in Finland

Laatujärjestelmät

Suomi

ISO 9001

Unkari

ISO 9001
IATF 16949

Ympäristöjärjestelmät

Suomi

ISO 14001

Unkari

ISO 14001

Työterveys ja hyvinvointi

Suomi

ISO 45001

Unkari

SMETA (Sedex Members Ethial Trade Audit)
4 Pillar audit (0 poikkeamaa havaittu).

Audit-dokumentin ID: ZAA415922642.
Kirjattu hyvän esimerkin numero: ZAF416812154.
Tarkastus suoritettiin 8.9.2021.

SBT 1

Science Based Targets

Teknikum Group sitoutuu vähentämään scope 1-2 kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna perusvuoteen 2020. Lisäksi konserni sitoutuu vähentämään ostettujen tavaroiden ja palveluiden sekä investointihyödykkeiden kasvihuonekaasupäästöjä 25 % samassa ajassa.

 

Certificate

Target Validation Report

Kestävän kehityksen raportti

Olemme määritelleet hyvän hallinnoinnin periaatteet hallituksessa ja johtoryhmässä. Olemme myös luoneet osto- ja turvallisuuspolitiikan, joiden soveltamisella varmistamme vastuullisen toiminnan edelleen kehittymisen. Lisäksi olemme päivittäneet ja yhdenmukaistaneet tasa-arvosuunnitelmaamme niin, että se on yhdenmukainen läpi koko konsernin.

» Sustainability Report

 

Sisältää mm. seuraavat tavoitteet:
  • Toimintatavat toimittajien ja alihankkijoiden kanssa
  • Vaarallisten materiaalien vähentäminen
  • Tuotteiden elinkaaren pidentäminen
  • Tasa-arvoasiat
  • Henkilöstön hyvinvointi
  • Turvallisuusasiat
  • Ympäristöohjelmat

Commitment 2023

logo sustaina

Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen Science Based Targets -aloitteella (SBTi) ja kemianalan Responsible Care –ympäristöohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin ja tunnustetuin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma.

Toteutamme ohjelmaa ottamalla ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassamme mm. asettamalla tavoitteita, jotka saavuttamalla muutamme toimintaamme yhä enemmän ympäristöystävällisemmäksi.

Ota yhteyttä

Turvallisuus, laatu, ympäristö

Esko Mäntyharju

Director, HSQE

Teknikum Group Ltd

etunimi.sukunimi@teknikum.com

+358 50 344 5765