Made in Finland

Teknikum Oy:lle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Sastamalassa toimivan Teknikum Oy:n teollisuusletku- ja polymeerimuottituotteille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista. Teknikum Groupiin kuuluva Teknikum Oy on valmistanut kotimaisia teollisuusletkuja ja polymeerituotteita jo yli kolmekymmentä vuotta. Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä ja kansainvälisen kilpailun tiivistyessä on yhä tärkeämpää kertoa kotimaisesta laadusta, suomalaisia työllistävästä erityisosaamisalasta ja lähituotannosta.

Lehdistötiedote julkaisuvapaa 24.2.2020

 

Teknikum Groupin Business Development Director Cebastian Doepel iloitsee Avainlippu-merkistä:

– Olemme iloisia ja ylpeitä uudesta tunnuksesta, joka auttaa meitä viestimään kotimaisesta tuotannosta. Suomalainen osaaminen ja laatu on meille ydinarvo. Haluamme muistuttaa ja kiittää asiakkaitamme hyvistä valinnoista, jotka puoltavat paitsi kestävää kehitystä, myös paikallisen osaamisen ja työllisyyden elinvoimaisuutta.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Doepel kertoo vuonna 1989 perustetun yhtiön toiminnasta:

– Teknikum Oy kuuluu Teknikum Groupiin. Meillä on Suomessa neljä toimipistettä ja työllistämme kotimaassa noin 350 henkilöä. Kotimaiset raaka-ainesekoituksemme kehitetään ja valmistetaan Keravalla ja lopputuotteet, kuten teollisuusletkut ja muottituotteet, valmistetaan Pirkanmaalla Sastamalassa. Olemme Suomen mittakaavalla ainutlaatuinen toimija, sillä teemme lähes kaiken itse, materiaalikehityksestä alkaen. Meillä on Vammalan tehtaalla valmistuksen lisäksi oma tuote- ja menetelmäkehitysyksikkö, joka palvelee myös asiakaskohtaisesti räätälöidyissä teollisuuden polymeeriratkaisuissa.

Avainlippu-merkki tunnetaan erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Avainlippuun liitetään positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

 

Päivitys: 21.4.2020 myönnettiin Avainlippu-merkki myös Teknikum Sekoitukset Oy:n valmistamille kumisekoituksille. Teknikum Sekoitukset Oy kehittää sekoitusreseptejä ja valmistaa asiakaskohtaisia kumisekoituksia Keravalla.

 

Lisätietoja

Johanna Valkama, markkintointipäällikkö, Teknikum Group, johanna.valkama@teknikum.com

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

 

Teknikum Group on erilaisten polymeerituotteiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut kotimainen, kansainvälisesti palveleva teollisuuskonserni. Teknikumin ratkaisuihin ja palveluihin kuuluvat asiakaskohtaisesti suunnitellut ja valmistetut polymeerituotteet, kulumisen ja korroosion estoon liittyvät tuote- ja palveluratkaisut sekä nesteiden ja muiden materiaalien siirtoon suunnitellut teollisuusletkut ja letkuasennelmat. Teknikumin osaamisen juuret ulottuvat vuoteen 1898, jolloin yhtiön nykyinen toiminta oli osana Suomen Gummitehdas Osakeyhtiötä ja myöhemmin yhtiö yhdistyi Nokia-konserniin. Yhtiö on ollut nykyisellä nimellä vuodesta 1989, jolloin pääosa Nokia-konsernin teknisen kumin liiketoiminnasta siirtyi Teknikum-yhtiölle. Teknikum-konserniin kuuluvat neljä tehdasta Suomessa, tehdas Kiinassa ja Unkarissa, myyntiyhtiö Saksassa ja myyntiedustus Venäjällä. Konsernin henkilöstömäärä on noin 700 henkilöä ja liikevaihto n. 70 milj. euroa. www.teknikum.com

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi