Two men standing with rubber dummy

Työturvallisuuskoulutus tänään ja huomenna

Teknikumilla panostettiin Työturvallisuuskoulutukseen vuonna 2018. Vammalan ja Kiikan tehtaille valmistui työturvallisuushuoneet ja Keravan tehtaalle vastaava on työnalla. Lisäksi saimme oman Työturvallisuuskouluttajan – työsuojeluvaltuutettu Tero Suomisen. Tero suoritti loppusyksystä 2018 Valtakunnallisen kaksipäiväisen Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskorttikouluttajan koulutuksen ja sai pätevyyden ottaa virallisesti vastaan Työturvallisuuskoulutussuorituksia sekä myöntää TTK:n Työturvallisuuskortin merkiksi hyväksytysti läpäistystä koulutuksesta. Tero kouluttaa pääsääntöisesti Teknikum konsernin omaa henkilöstöä. Tavoitteena on, että kaikilla teknikumilaisilla on jatkuvasti voimassa oleva työturvallisuuskoulutus.

Työturvallisuushuoneisiin on kerätty tuhti työturvallisuustietopaketti yleisesti Teknikum konsernin yritysten työturvallisuusasioista, erityisesti yksittäisen tehtaan eri osastojen työturvallisuusohjeistuksesta sekä mallikappaleita osastoilla käytössä olevista turvavälineistä. Lisäksi huoneista löytyy esimerkkejä ensiapu- ja sammutusvälineistöstä sekä kiinteistön pelastussuunnitelma. Näitä hyödyntäen Tero perehdyttää niin taloon tulevat uudet työntekijät kuin talossa jo pitkään olleet ”konkaritkin” yleiseen ja kunkin erityisesti tarvitsemaan työturvallisuustietoon. Opetukseen sisältyy myös tutustuminen PRO24 -ohjelmaan, jonka välityksellä raportoidaan kaikki läheltä piti -tapaukset, parannusehdotukset, mahdolliset tapaturmailmoitukset, erilaiset turvallisuushavainnot, koneiden ja laitteiden sekä kiinteistön vikailmoitukset sekä tehdään työn riskien arvioinnit.

TTK:n kumi- ja autonrengasalan työalatoimikunta kehittää Koulutuspalvelut Jukka Tuomisen johdolla Työturvallisuuskoulutukseen ns. moduulipohjaista koulutusmallia sekä siihen soveltuvaa aineistoa. Koulutusmoduulien sisältö olisi periaatteessa aina saman kaavan mukainen, mutta silti oma erillinen osakokonaisuutensa jostakin työturvallisuuden alueesta. Työturvallisuuskortin voisi uusia pätkissä eri työpäivinä sekä tiettynä ajanjaksona ilman, että koulutus vanhenee. Koulutusaineistoa suunnitellaan sellaiseksi, että se kattaisi yhteisen työpaikan turvallisuusasiat, mutta myös paneutuisi erityisesti juuri kumialan omiin riskeihin, kemikaaleihin sekä mm. koneiden ja prosessien tuottamiin alakohtaisiin vaaroihin ja riskeihin sekä niiden havainnointiin.

Pekka Korpela
Teknikum konsernin Turvallisuusjohtaja sekä
TTK:n kumi- ja Autonrengasalan työalatoimikunnan jäsen