Teknikum FLUOR TEK FEP Hoses with hose coupling

Teollisuuden kemikaalien siirto – miten valita oikea, turvallinen kumiletku?

Tässä artikkelissa tarkastellaan turvallisuusnäkökohtia, jotka liittyvät kemikaalien siirtoon ja käsittelyyn teollisuusympäristössä.

Kuinka voit varmistua siitä, että käsissäsi on oikea turvallinen letku kyseiselle kemikaalille? Mikä on letkun arvioitu elinkaari ja miten vältetään riski letkun yllättävästä rikkoutumisesta? Kuinka varmistetaan tuotantoprosessin optimointi, tehokkuus ja henkilöstön turvallisuus kemikaaleja käsiteltäessä?

Viimeaikainen tutkimus (tammikuu 2020) paljastaa, että teollisuudessa käytetään yli 350 000 erilaista kemikaalia. Kemikaalit vaihtelevat lievistä tappaviin, vesipohjaisista erittäin syövyttäviin happoihin ja kaikkeen niiden välillä. Maailman terveysjärjestön mukaan kemikaaliturvallisuus on ensisijainen asia kaikille, jotka valmistavat, käyttävät, kuljettavat tai hävittävät kemikaaleja. Vastuu koskee sekä ihmisten että ympäristön turvallisuutta. Tähän listaan haluamme sisällyttää myös kalliit koneet ja laitteet, teollisuustarvikkeet ja lopputuotteet.

Teknikumilla on yli 30 vuoden kokemus standardien mukaisten kemikaaliletkujen suunnittelusta ja valmistuksesta. Kutsumuksemme ja velvollisuutemme on auttaa asiakkaitamme löytämään aina paras ratkaisu prosessitehokkuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Kemikaaliturvallisuus saavutetaan toteuttamalla kaikki kemikaaleja koskevat toimet varmistamalla sekä ihmisten terveys että ympäristön turvallisuus.

Tämä pitää sisällään kaikki kemikaalit, luonnolliset ja valmistetut, sekä kaikki altistumistilanteet kemikaalien luonnollisesta olomuodosta ympäristössä niiden uuttamiseen tai synteesiin, teolliseen tuotantoon, kuljetukseen ja hävittämiseen.

Lähde:  World Health Organization 

Vaihe 1: Tunnista kemikaali

Ensimmäinen askel kohti oikean letkun valitsemista on tunnistaa siirrettävä kemiallinen aine. Onko sinulla kemikaalien käyttöturvallisuustiedote (Safety Data Sheet) käsillä? Voit hankkia sen valmistajalta tai etsiä Internetistä SDS-hakukoneiden, kuten MSDS Online -palvelun tai ECHA Search for Chemicals -sivuston kautta.

Mikä on kemikaali?

Kemikaali on kemiallinen aine, jonka 1) rakenne tunnetaan ja joka on 2) nimetty rakenteensa perusteella. Näin ollen kemikaali voi olla alkuaine, kemiallinen yhdiste tai jokin näistä, muodostaen seoksen.

Jokaisella kemiallisella aineella on systemaattinen nimi kansainvälisen puhtaan ja sovelletun kemian liiton (IUPAC), maailman kemikaalien nimikkeistön ja terminologian viranomaisen, sääntöjen mukaisesti. Tämä liitto edustaa kemistejä yksittäisissä maissa, koska on tärkeää, että kaikki maat tunnustavat kemikaalin samalla nimellä.

Monet yhdisteet tunnetaan myös yleisemmillä, yksinkertaisemmilla nimillä, joista monet ovat olleet olemassa ennen järjestelmällistä nimeä. Esimerkiksi vesi tunnetaan myös nimillä tislattu vesi, dihydroksidi (H2O) tai puhdistettu vesi.

Uusi tutkimus paljastaa, että maailmanlaajuisesti valmistetaan jopa kolme kertaa niin monta kemikaalia kuin aikaisemmin luultiin. Yli kolmasosaa näistä aineista ei voida nimenomaisesti tunnistaa  tekijänoikeuksiin liittyvistä syistä tai kemiallisen monimutkaisuuden vuoksi.

Kansainvälisen tutkijaryhmän tavoitteena oli valaista kemiallisen saastuttamisen lähteitä tutkimalla kaikki julkisesti saatavilla olevat kansalliset ja alueelliset teollisuuskemikaalien luettelot. He havaitsivat, että yli 350 000 kemikaalia on rekisteröity tuotantoon ja käyttöön, mikä on melkein kolminkertainen määrä aikaisempiin tutkimusarvioihin verrattuna.

Lähde: ChemistryWorld

Vaihe 2: Mikä on käyttökohde?

Millaisia ​​vaatimuksia käyttöympäristö ja -kohde asettavat letkulle?

 

Puhdastila / elintarvikekontakti

Onko varmistettava, ettei letku lisää mitään makua, hajua tai väriä siirrettyyn kemikaaliin? Tässä tapauksessa letkun on oltava turvallinen elintarvikekontaktissa. Tiukinta testausta edellyttää saksalainen BfR (aiemmin BGA) direktiivi. Myös Yhdysvaltain FDA-asetus ja EU-sääntely tarjoavat puitteet valmistajille ja tuotekehityksen testeille.

Jos letku täyttää direktiivien vaatimukset, se on merkitty direktiivin ikonilla (esim. lasi ja haarukka-merkki), joka löytyy myös datasheetiltä.

Teknikumin puhdastilaan sopiva kemikaaliletku on Teknikum MULTI-TEK ™ SD UPE Clean sinisellä ja Teknikum MULTI-TEK™ SD UPE Pro mustalla pinnalla.

Tutustu myös Teknikum FOOD-TEK® -elintarvikelaatuisiin letkuihin.

 

Öljyttömät kemikaalit / rikkihappo / ikääntyminen

EPDM-letku (eteenipropyleenidieenimonomeeri) on yhteensopiva emäksisten aineiden kanssa ja kestää mm. tulenkestävät hydraulinesteet, ketonit, kuuman ja kylmän veden sekä emäkset. Se ei ole yhteensopiva useimpien hiilivetyjen, kuten öljyjen, kerosiinin, aromaattisten aineiden, bensiinin tai halogenoitujen liuottimien, kanssa.

Edut? EPDM tarjoaa erinomaisen vastustuskyvyn lämmölle, otsonille, höyrylle ja säälle. Se kestää myös rikkihappoa jopa ~ 65-70% pitoisuuteen saakka. Vaikka raaka-aine on luonnostaan ​​sähköeriste, kumiseoksemme on kehitetty sähkönjohtavaksi turvallisuuden takaamiseksi.

Huomaa! Kemiallisten letkukokoonpanojen sähkönjohtavuus on aina tarkistettava. Johtavuus määritetään mittaamalla sähköinen vastus kokoonpanon läpi liittimestä liittimeen. Sähkövastus on mitattava kaikista syttyvien aineiden siirtolaitteista ja esineistä, joissa staattista sähköä syntyy tai joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Teknikum CHEMO-TEK® SD EPDM -letku soveltuu erinomaisesti tällaiseen käyttöympäristöön. Letku täyttää standardin EN 12115: 2011 vaatimukset ja on ATEX-yhteensopiva.

 

Useimmat kemikaalit / jauhemaiset kiinteät aineet / väripigmentit

Kemikaalikestävällä UHMWPE-kalvolla (erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni) valmistetut UPE-letkut soveltuvat jopa 98 prosentille teollisuuskemikaaleista. Sisäpintamateriaalina UHMWPE on hajuton, mauton ja myrkytön sekä erittäin kulutuskestävä. Letkut täyttävät standardin EN 12115: 2011 vaatimukset kemikaaliletkuille.

Edut? Monikäyttöinen letku kemianteollisuuteen. Soveltuu erinomaisesti jauhemaisten kiintoaineiden siirtämiseen. Esimerkiksi väripigmentti on erittäin hienoa ja tarttuvaa. Liukas UPE-sisäpinta soveltuu hyvin tämän tyyppiselle aineille eikä aiheuta tukoksia letkuissa. Letkutyyppiä voidaan käyttää myös mm. kuivan teen siirtämiseen.

Laadukas Teknikum MULTI-TEK™ -letkusarjamme tarjoaa sopivia vaihtoehtoja useimmille teollisuuskemikaaleille eri muodoissa.

 

Öljypohjaiset kemikaalit / petrokemikaalit

Öljy aiheuttaa tyypillisesti haasteen kumille ja vaatii siten vankkaa asiantuntijuutta valmistajalta. Korkealaatuinen Teknikum FUEL-TEK® -letkusarja tunnetaan yhtenä markkinoiden parhaista ratkaisuista öljypohjaisten aineiden ja petrokemikaalien siirtoon.

Letku täyttää kemikaaliletkujen standardin EN 12115: 2011 kaikkien öljypohjaisten materiaalien kuljetuksessa. Letkut sopivat mm. bensiinille, dieselöljylle ja öljysekoitetulle vedelle.

 

Biopohjaiset kemikaalit / maakaasu

Ryhmään kuuluvia kemikaaleja ovat mm. biopohjaiset aromit hajusteille ja makuaineille, hartsille, voiteluaineille, luonnonlannoitteille, joillekin teollisuuden ja kotitalouksien puhdistusaineille ja liuottimille sekä drop-in biopolttoaineille ja muille biomassasta tuotetuille polttoaineille.

Tyypillisesti RME (biodiesel) muodostaa haasteen kumiletkuille, mutta jotkut synteettiset yhdisteet ovat sopivia. Tämän käyttötarkoituksen yhteydessä tarvitaan aina tapauskohtainen tarkistus – kysy sopivuussuositusta asiantuntijoiltamme.

Teknikum suosittelee Teknikum FUEL-TEK® D Lypo -letkua lyijyttömälle ja E10-bensiinille. Maakaasulle tarjoamme Teknikum FUEL-TEK® SD Gas LPG/LNG -letkun, joka soveltuu myös nestekaasulle.

 

Syövyttävät kemikaalit / väkevät hapot

Kaikkein aggressiivisimpia kemikaaleja siirrettäessä letkujen sisäpinta on valmistettava PTFE:stä (polytetrafluorieteeni) tai FEP:stä (fluorattu etyleenipropeeni). Tällaiset letkut kestävät esimerkiksi polttoaineita, liuottimia, öljyjä ja syövyttäviä kemikaaleja. FEP:llä ja PTFE:llä on molemmilla alhaisen kitkan ja reagoimattomuuden tuottamat hyödylliset ominaisuudet, mutta FEP on parempi kuin PTFE sovelluksissa, joissa letku altistuu puhdistusaineille.

Teknikum tarjoaa letkuvaihtoehdot Teknikum FLUOR-TEK® SD PTFE ja Teknikum FLUOR-TEK® SD FEP.

Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) sisältävät tietoja aineen tai seoksen ominaisuuksista, sen vaaroista, ohjeet käsittelystä, hävittämisestä ja kuljetuksesta sekä ensiapu-, palontorjunta- ja altistumisenhallintatoimenpiteistä. Käyttöturvallisuustiedotteiden muoto ja sisältö on määritelty REACH-asetuksessa.

– – –

Jos käyttöturvallisuustiedotetta ei edellytetä, toimittajan on silti toimitettava riittävät tiedot turvallista käyttöä varten. Jos yhteenkään aineeseen sovelletaan rajoituksia tai lupia, on tarvittavat tiedot annettava.

Lähde: ECHA European Chemicals Agency

Vaihe 3: Optimoi elinkaari, turvallisuus ja käyttöympäristö

 

Letkun fyysiset ominaisuudet

Mitkä ovat optimaalisen letkun mitat? Entä paino tai taivutussäde? Tarvitaanko letkua manuaaliseen työhön tai kiinteään järjestelmään?

Tarkastelemalla näitä ominaisuuksia voit optimoida letkuvalintasi. Teknikumin letkut valmistetaan vakiokokoina ja -pituuksina, mutta niitä on saatavana myös mittatilauksesta, eri muotoisina ja ominaisuuksin. Teknikumin asiantunteva ja kokenut tutkimus- ja kehitysosasto on palveluksessasi! Palvelemme teollisuuslaitoksia suoraan kehityshankkeissa sekä ketterästi ja paikallisesti virallisen jälleenmyyjä- ja kumppaniverkostomme kautta.

 

Sähkönjohtavuuteen liittyvät kysymykset

Luonnollisessa muodossaan kumi on sähköeriste. Osa Teknikumin letkuista on kuitenkin suunniteltu ja valmistettu siten, että letkut tarjoavat ESD (sähköstaattinen purkaus) -suojauksen.

Kemiallisten letkujen standardi EN 12115: 2011 määrittelee sähkönjohtavuuden luokkiin M, M / T, Ω, Ω / T. Teknikumin kemikaaliletkujen sähkönjohtavuusluokka ja ominaisuudet löydät tuotteen datasheetiltä. Näen ajantasaiset tuotekortit ja datasheetit tuotehaun kautta.

 

Muut käyttöympäristön vaatimukset

Aiheutuuko letkulle dynaamista rasitusta koneista tai laitteista? Tai kulumista sen tähden, että työntekijät vetävät letkua maata myöten?

Näissä tilanteissa kiinnitä huomiota letkun ulkopintaan. Aaltopintaista letkua on helpompi taivuttaa ja sileäpintainen helpompi asentaa putkilinjastoon. Molemmat sopivat ulkokäyttöön.

Dynaamisen rasituksen ja jännityksen tapauksessa keskity oikean letkuliittimen ja -laipan valitsemiseen varmistaaksesi, että putki on kiinnitetty oikeaoppisesti. Suosittelemme EN 14420 -sarjan turvaliittimiä, jotka on aina määritelty letkutuotteen koon mukaan.

Huomaa! Turvallisuuden ja prosessin luotettavuuden kannalta on erittäin tärkeää, että asennelmassa on standardinmukaiset liittimet. Näiden liittimien paineensietokyky on testattu ja niiden koko vastaa aina letkun halkaisijaa.

 


Etkö ole vieläkään varma, minkä letkun valitsisit?

Jos käyttökohteesi on uusi tai epäröit, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Voit aloittaa pyytämällä letkusuositusta kemikaalin perusteella.

 

Soveltuvuustiedustelu

Ota yhteyttä

Kaivosteollisuus ja raskas prosessiteollisuus

Jani Lampinen

Sales Manager, Industrial hoses BU

Teknikum Group Ltd

etunimi.sukunimi@teknikum.com

+358 50 411 7810