CERN Teknikum

Teknikum tukee paikallisia tulevaisuuden T&K-osaajia

Vammalan lukion abiturientti Sampo Jalo sponsoroitiin matkalle sveitsiläiseen tiedetutkimuskeskukseen CERNiin

Tiedote vapaa 18.12.2019

Vammalan lukio toteutti marraskuussa 2019 tiedeopetusprojektin sveitsiläisessä CERN-hiukkastutkimuskeskuksessa Genevessä. Yhteistyöprojektin tavoitteena oli kehittää suomalaisten lukioiden tiedeopetusta ja saada lukiolaiset tietoisiksi fysiikan huippututkimuksen mahdollisuuksista.

Koulutuksen tukeminen ja paikallinen osaaminen on tärkeää myös sastamalalaiselle Teknikum Groupille. Yhtiö lähti mukaan tukemaan fysiikanopinnoissa menestyneen abiturientin Sampo Jalon opintomatkaa. Varat otettiin joulutervehdyksiin varatusta budjetista, joka haluttiin käyttää tänä vuonna kauaskantoisempaan tarkoitukseen: tukemaan tulevaisuuden osaajien koulutusta.

 

”Teknikum suunnittelee, valmistaa ja myy vaativia teknisiä polymeeriratkaisuja ja tuotteemme päätyvät eri puolille maailmaa. Merkittävällä osalla henkilöstöstämme on korkea tekninen koulutus ja myös hyvästä, monipuolisesta kielitaidosta on  hyötyä asiakasrajapinnassa. Tarvitsemme jatkossakin riveihimme kielitaitoisia teknisiä huippuosaajia ja siksi haluamme kannustaa opiskelijoita panostamaan sekä matemaattisluonnontieteellisten aineiden että kielien opiskeluun”, kertoo Teknikum Groupin henkilöstöjohtaja Arja Sarkanen.

 

Myös Teknikum Groupin toimitusjohtaja Jani Hämäläinen pitää T&K-osaamista tärkeänä:

 

”Teknikum Groupin Sastamalan tehtaan laboratorio, materiaalikehitys ja noin kymmenen hengen tuotekehitysosasto, ovat merkittävässä roolissa konsernin kokonaisvaltaista kilpailukykyä ajatellen. Tulevaisuudessa alansa kärkeä edustavat kemistimme tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä yliopiston tutkijoiden ja tiloissamme jo vuosia toimineen kehitysyhtiö Elastopolin kanssa”.

 

Opiskelija Sampo Jalo otti itse yhteyttä yritykseen etsiessään sponsoria matkalle ja sai positiivisen vastaanoton ehdotukselleen: yhtiö luovutti opiskelijalle stipendin opintomatkaa varten.

Teknikum Group on 30 vuoden aikana tukenut lukuisia eri yhteisöjä, mm. paikallisia urheiluseuroja, lasten liikuntaa ja kulttuuria. Yritysvastuu ja paikallisten yhteisöjen tukeminen on ollut perheyrityksen ideologiassa kasvaneelle konsernille aina tärkeää – erityisesti joulun aikaan. Vuonna 2018 Teknikum Group tuki suomalaisen lastensuojelun ja rikkoutumisriskissä olevien perheiden varhaisen tuen työtä.

Students from Vammala high school attending CERN filed tripYllä kuvassa: Vammalan lukiosta CERN-matkalle osallistuneet opiskelijat. Kuva on otettu Ranskan puolella CMS-koeasemalla, 100m maanpinnan alapuolella. Normaalisti sitä ei pääse katsomaan, mutta huoltotauon takia opiskelijat päästettiin tällä kertaa vierailulle. Sampo Jalo etualalla.

group of students attending the science research center near the CERN main gateYllä kuvassa: Koko tiedeleirikouluun osallistunut opiskelijaryhmä lähellä CERNin pääporttia, jonka lähellä kulkee hiukkaskiihdyttimen sininen putki.

 

Teknikum Group
Vuodesta 1989 toiminut Teknikum-konserni on yksi merkittävistä polymeeriteknologian osaajista Euroopassa. Oma muottisuunnittelu, sekoituskehitys sekä tuote- ja menetelmäsuunnittelu varmistavat asiakkaiden vaatimukset täyttävät tuoteratkaisut – samoin kuin jatkokehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa.

Teknikum tarjoaa kulutuksen ja korroosion suojaukseen liittyviä tuote- ja palveluratkaisuja, nesteiden ja muiden materiaalien siirtoon suunniteltuja teollisuusletkuja ja -asennelmia sekä asiakaskohtaisesti suunniteltuja ja valmistettuja innovatiivisia polymeerituotteita. Konserniin kuuluvat kolme tehdasta Suomessa, tehdas Kiinassa ja Unkarissa, myyntiyhtiö Saksassa ja myyntiedustus Venäjällä. Konsernin henkilöstömäärä on noin 700 henkilöä ja liikevaihto n. 70 milj. euroa.  www.teknikum.com

 

Tiedeleirikoulu CERNissä
Syksyn 2019 toisessa opintojaksossa Vammalan lukion opiskelijat suorittivat leirikouluun valmistavat opinnot osallistumalla fysiikan koulukohtaiselle syventävälle kurssille FY10 Hiukkasfysiikka. Opinnot ovat äärimmäisen tärkeä osa valmistautumista, koska tiedeleirikoulussa opiskeltavat asiat eivät kokonaisuudessaan kuulu lukion oppimäärään. Opinnoissa mennään siis fysiikan saralla lukion opetussuunnitelmaan sisällytettyjä aiheita pidemmälle. Suomessa järjestettyjen teoriaopintojen jälkeen yhteensä 20 opiskelijaa matkusti opettajiensa kanssa marraskuussa 2019 Geneveen, Sveitsiin. Tiedeopetusverkostoon kuuluvat CERN, Opetushallitus, Helsinki Institute of Physics (HIP), Jyväskylän Yliopiston Fysiikan Laitos (JYFL) sekä yli sata suomalaista lukiota. Kukin matkalle osallistuva opiskelija vastaa itse oman matkansa varainhankinnasta.

 

Mediayhteys

Markkinointipäällikkö, Teknikum Group

Johanna Valkama
johanna.valkama@teknikum.com