Infografiikka mittarit 1920x1080

Teknikum on edistynyt hyvin päästöjen vähentämisessä kohti vuoden 2030 SBTi-tavoitteita

20. maaliskuuta 2024 – Sastamala, Suomi

Teknikum, suomalainen polymeeriteknologiayritys ja kestävien ratkaisujen edelläkävijä, sitoutui Science Based Targets -aloitteeseen vuonna 2021. SBTi-organisaatio hyväksyi toukokuussa 2023 Teknikum Groupin ilmastotavoitteet 1,5°C päästöskenaarioiden ja Science Based Target -aloitteen kriteerien sekä suositusten mukaisina. Jo vuoteen 2023 mennessä yhtiö on saavuttanut positiivisia tuloksia kohti hiilineutraaliutta.

Vuonna 2023 Teknikum-konsernin hiilijalanjälki koostuu 83 % scope 3 kasvihuonekaasupäästöistä ja 17 % scope 1-2 kasvihuonekaasupäästöistä.

Infografiikka carbon 1920x1080

Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2023: -26 % perusvuodesta 2020

Teknikum Group on sitoutunut vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä -50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 perusvuodesta.

Kasvihuonekaasupäästöluokat scope 1 ja 2 sisältävät yhtiön toiminnasta aiheutuvat suorat ja välilliset kasvihuonekaasupäästöt. Teknikum-konserni saavutti tuloksia vähentämällä sähkönkulutusta, ostamalla vihreämpää energiaa ja vähentämällä itse tuotetun energian käyttöä.

 

Infografiikka 1920x1080

 

”Energiansäästötoimenpiteet tuottivat tulosta. Olemme vaihtaneet joitakin laitteita ja koneita sekä asentaneet energiatehokkaita valaisimia ja eristeitä tehtaisiin. Teimme myös toimenpiteitä siirtyäksemme uusiutuvaan energiaan energianhankinnassamme”, kertoo Teknikum Groupin Director HSQE Esko Mäntyharju.

 

Scope 3 kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2023: -24 % perusvuodesta 2020

Teknikum on sitoutunut vähentämään ostettujen tavaroiden ja palveluiden sekä investointihyödykkeiden absoluuttisia scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä -25 % vuoteen 2030 mennessä perusvuodesta 2020.

Koska scope 3 -päästöt liittyvät pääosin ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin, Teknikum etsii aktiivisesti omiin tuotteisiinsa sopivia kierrätys- ja biopohjaisia ​​raaka-aineita. Kehitystyön tuloksena soveltuvat tuotteet, kuten rautateiden TEKNICROSS® kumiylikäytäväelementit, sisältävät kierrätettyä kumia. Teknikum on tuonut markkinoille myös osittain kierrätetyistä tai biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja teollisuusletkuja.

Asiakaskohtaisissa tuotteissa ympäristövaikutukset huomioidaan valmistusprosessin kautta. Koko konsernin yhteinen tavoite on vähentää jätemateriaalia ja kierrättää tehokkaasti. Ympäristöjärjestelmä perustuu ISO 14001 -standardiin kaikilla toimipaikoilla.

Teknikumin hallitus ja johtoryhmä ovat määritelleet hyvän hallinnon periaatteet. Osto- ja yritysvastuupolitiikat varmistavat vastuullisen toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Teknikum Group julkaisi vuonna 2023 uudistetut Teknikum Code of Conduct of Suppliers -ohjeet, jotka täsmentävät ESG-standardeihin perustuvat odotukset kumppaneille. Nykyisten ja tulevien Teknikumin toimittajien tulee vahvistaa noudattavansa näitä ohjeita omassa toiminnassaan. Lisäksi Teknikum auditoi tavarantoimittajansa säännöllisesti.

”Yhteistyö toimittajien kanssa on tärkeätä, jotta päästöjen vähentäminen toteutuu koko toimitusketjussa”, Mäntyharju sanoo.

Infografiikka mittarit 1920x1080

 

Kohti tulevaisuuden 2030 SBTi-tavoitteiden saavuttamista

”Tulevina vuosina keskitymme jatkuvaan kehittämiseen SBTi-tiekarttamme mukaisesti. Tulemme arvioimaan uusia energialähteitä tuotantotarpeisiin. Niin ikään energiatehokkuuden nimissä suunnitellaan lämmön talteenoton lisäämistä sekä sähkön ja höyryn kulutuksen vähentämistä”, Mäntyharju kertoo.

”Tärkein tapa edistää tavoitteemme toteutumista scope 3 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on mahdollistaa uusien innovatiivisten, entistäkin kestävämpien tuotteiden ja ratkaisujen saatavuus loppuasiakkaillemme”, Mäntyharju sanoo.

 

Infografiikka means 1920x1080

 

Teknikum Group raportoi ilmastotyönsä edistymisestä vuosittain omilla viestintäkanavillaan.

Lue lisää: https://teknikum.com/fi/teknikum-group/kestava-kehitys/

 

Teknikum – kestävän kehityksen edelläkävijä polymeeriteknologiassa

Teknikum palvelee teollisuutta vaativissa asiakaskohtaisissa kumi-, muovi-, silikoni- ja vaahtomuovituoteratkaisuissa. Laadukkaat ja luotettavat Avainlippu-merkityt teollisuusletkut, kilpailukykyiset muottituotteiden sopimusvalmistuspalvelut sekä kokonaisvaltaiset kumiointi- ja myllyvuorauspalvelut varmistavat asiakkaiden prosessit ja kilpailukyvyn. Teknikumin tehtaat ja toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Unkarissa ja Saksassa. Konsernin toimintaa ohjaavat arvot turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja vilpittömyys.

www.teknikum.com

Ota yhteyttä

Turvallisuus, laatu, ympäristö

Esko Mäntyharju

Director, HSQE

Teknikum Group Ltd

etunimi.sukunimi@teknikum.com

+358 50 344 5765