Ilmasto pieni

Teknikum Group julkistaa SBTi-hyväksytyt ilmastotavoitteensa

6.9.2023 – Sastamala

Julkaisuvapaa heti

 

Suomessa ja Unkarissa teollisuuden polymeerituotteita valmistava Teknikum Group sitoutui vuonna 2021 Science Based Targets -aloitteella (SBTi) vähentämään päästöjä toimenpiteillä, jotka tiede sanelee välttämättömiksi, jotta ilmastonmuutoksen tuhoisia vaikutuksia yhteiskunnalle ja luonnolle voidaan välttää. SBTi on CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) välillä toteutettu yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on saada yritysten avulla globaalit päästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja ilmaston lämpeneminen rajoitettua 1,5 °C:kseen. SBTi-hankkeen organisaatio hyväksyi toukokuussa 2023 Teknikum Groupin ilmastotavoitteet 1,5°C:n päästöskenaarioiden sekä Science Based Targets:in kriteerien ja suositusten mukaisesti.

 

Vihreä siirtymä liiketoimintastrategian ytimessä

Teknikum Groupin missio on olla kestävän kehityksen edelläkävijä alallaan. Liiketoimintastrategia nojaa vihreään siirtymään ja tuotekehityspanostuksiin. Polymeerialan turvalliset ratkaisut lähtevät tyypillisesti materiaalikehityksestä, joka on Teknikum Groupin vahvuus.

”Teknikumin Vammalan ja Keravan tehtailla on kehitetty kumilaatuja 50-luvulta lähtien, kun yhtiö oli vielä osa Nokian-konsernin Tekninen kumi -liiketoimintaa. Viime vuosikymmenillä henkilöstömme on vienyt materiaaliosaamista pitkälle useissa erittäin vaativissa käyttökohdeympäristöissä, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnan toiminnoille. Näihin kuuluvat muun muassa materiaalinsiirtoratkaisut raideteollisuudessa, prosessiteollisuudessa ja kaivoksilla. Lisäksi Teknikum valmistaa henkilösuojaimia maanpuolustukseen, turvallisuusalalle ja rakentamiseen”, kertoo Teknikum Groupin toimitusjohtaja Jani Hämäläinen.

Science Based Targets initiave osoittautui parhaaksi työkaluksi tuotekehityksen sparraamiseen. Useat teollisuuskonsernit Suomessa ja maailmalla ovat havainneet sen tieteeseen perustuvat laskentatavat ja mittaristot toimiviksi. Teknikumin Groupin valintaa tuki myös yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus merkittävien asiakasyritysten mittaristojen kanssa.

”EU velvoittaa suuryritykset raportoimaan päästöistään, mutta varsinaista vihreän siirtymän velvoitetta ei ole. Niinpä yrityksen oma tahtotila ja visio määrittävät sitä, kuka ehtii markkinoille ensin uusilla nykyaikaisilla ratkaisuilla. Me Teknikumilla tahdomme olla edelläkävijä, jotta voimme auttaa eurooppalaisia asiakkaitamme varmistamaan turvalliset ja ympäristöystävälliset prosessit vaativissa toimintaympäristöissä”, Hämäläinen jatkaa.

 

Kunnianhimoiset tavoitteet eri päästöluokissa

Kasvihuonekaasuprotokolla (GHGP) on kansainvälisesti tunnustettu kirjanpito- ja raportointistandardi kasvihuonekaasupäästöjen määrittelemiseksi ja hallitsemiseksi. SBTi:n kriteerien mukaan yritysten on katettava tavoitteissaan GHGP-päästöluokat scope 1 ja 2, jotka sisältävät yrityksen toiminnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Osan yrityksistä on asetettava tavoitteita myös GHGP-päästöluokassa scope 3, jotka syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena, mutta päästölähteet eivät suoraan ole yrityksen omistuksessa tai hallinnassa.

Teknikum Group sitoutuu vähentämään scope 1-2 kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna perusvuoteen 2020. Lisäksi konserni sitoutuu vähentämään samassa ajassa 25 % absoluuttisia scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä ostetuista tavaroista ja palveluista sekä investointihyödykkeistä.

 

Keinoina energiatehokkuuden paranukset, uusiutuvan energian käyttöönotto ja yhteistyö toimittajien kanssa

Kuten monilla teollisuuden valmistajilla, suurin päästölähde syntyy luokassa 3. Teknikum Groupin peruslukuja laskettaessa ilmeni, että suurin osa päästöistä kohdistuu ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

”Avainasemassa on yhteistyö toimittajien kanssa päästöjen vähentämismahdollisuuksien tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi toimitusketjussa”, kertoo Teknikum Groupissa päästömittariston kehittämistä johtava Director HSQE Esko Mäntyharju.

”Tehokkaita kehityskeinoja ovat pienemmän hiilijalanjäljen materiaalien hankinnan edistämisen, kuljetuspäästöjen vähentämisen ja pakkausten optimointi”, hän jatkaa.

Muissa päästöluokissa tehokkaimmat kehitystarpeet tunnistettiin erityisesti sähkönkulutuksessa ja itsetuotetun energian hyödyntämisessä.

”Saamme konkreettista parantamista aikaan energiansäästötoimenpiteillä, kuten laitteiden ja koneiden uusimisella, eristyksen parantamisella ja energiatehokkaan valaistuksen asentamisella. Lisäksi edessä on siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko-, tuuli-, biokaasu- tai geotermiseen sähköön niiltä osin, kuin kyseiset energialähteet eivät ole vielä käytössä”, Mäntyharju listaa.

Jatkossa Teknikum Group raportoi ilmastotyönsä etenemisestä ja saavutetuista askelista vuosittain sekä omissa viestintäkanavissaan että SBTi-hankkeen internetsivulla https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#dashboard.

Teknikum Group on Sastamalan suurin työllistäjä ja yksi alueen suurimmista energian käyttäjistä. Yhtiön ilmastotyöllä on merkittävä vaikutus vihreän siirtymän toteutumiseen paitsi Pirkanmaalla, myös suomalaisessa kemianteollisuudessa.

 

Teknikum – kestävän kehityksen edelläkävijä polymeeriteknologiassa

Teknikum palvelee teollisuutta vaativissa asiakaskohtaisissa kumi-, muovi-, silikoni- ja vaahtomuovituoteratkaisuissa. Laadukkaat ja luotettavat Avainlippu-merkityt teollisuusletkut, kilpailukykyiset muottituotteiden sopimusvalmistuspalvelut sekä kokonaisvaltaiset kumiointi- ja myllyvuorauspalvelut varmistavat asiakkaiden prosessit ja kilpailukyvyn. Teknikumin tehtaat ja toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Unkarissa ja Saksassa. Konsernin toimintaa ohjaavat arvot turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja vilpittömyys.

www.teknikum.com

Instagram: @ teknikumgroup

 

Kuva: Maridav – stock.adobe.com

Lisätietoa

Turvallisuus, laatu, ympäristö

Esko Mäntyharju

Director, HSQE

Teknikum Group Ltd

etunimi.sukunimi@teknikum.com

+358 50 344 5765